• Duurzame hernieuwbare energie
  • Bewoners zijn beschermd door de warmtewet
  • Meer dan 200 projecten in exploitatie en beheer

Storing melden

Allereerst moet de oorzaak van de storing worden achterhaald, zodat duidelijk wordt wie de storing kan oplossen. De eigendomsgrens geeft aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze kunt u vinden op de bewonerspagina van het project waar u woont. Ga naar www.vaanster.nl en voer daar uw postcode en huisnummer in. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de bijbehorende bewonerspagina. Daar vindt u de eigendomsgrens van het betreffende project.

Storing in de warmte- of koudelevering 

Stel vast of er in enkele of in alle ruimtes een storing in de warmte- of koudelevering is.  
Treedt de storing in een deel van uw woning op, dan wordt er wél warmte geleverd aan uw woning maar niet aan alle ruimtes. Dit duidt op een storing in de binneninstallatie bijvoorbeeld in uw (kamer)thermostaat, in de regelaar of in een onderdeel van uw vloerverdeler. De eigendomsgrens geeft aan wie eigenaar is van deze onderdelen in uw woning. 

Meer informatie nodig? Kijk bij de veelgestelde vragen over deze type storing. Hier zijn ook de antwoorden te vinden over andere mogelijke storingen.  

Vermoedt u een storing in alle ruimtes van uw woning? 

Controleer of de thermostaat goed staat ingesteld. U kunt de gewenste temperatuur tijdelijk hoger of lager instellen op de thermostaat. Zorg ervoor dat uw thermostaat vragend staat ingesteld. Hierdoor kunt na enige tijd controleren of de temperatuur in uw woning veranderd. 

Controleer of de batterijen van de thermostaat aan vervanging toe zijn. De thermostaat geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden.  

Wordt uw verwarmingssysteem nog niet warmer? 

Ga na of er een soortgelijke storing bij uw buren optreedt. Dit zou duiden op een collectieve storing. Deze informatie is van belang voor het snel en effectief oplossen van de storing. 

Meld de storing vervolgens telefonisch bij Vaanster via telefoonnummer: 085-7602992.  
Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.  

Er zal telefonisch worden gevraagd om bovenstaande controles uit te voeren, dus het melden van een storing gaat extra snel als u aangeeft dat u dit al heeft gedaan.

Storing Levering Koude

Storing Levering Warmte