• Sustainable renewable energy
  • Residents are protected by the Heat Act
  • More than 200 projects in operation and management

Factuur & tarieven

Factuur 

  • Maandelijks betaalt u een voorschotfactuur. Het voorschotbedrag is een inschatting van uw maandelijkse kosten. 
  • Het voorschotbedrag dat u maandelijks betaalt, kunt u binnen een bepaalde marge aanpassen op uw persoonlijke pagina of via klantenservice@vaanster.nl.
  • Vermoedt u dat uw factuur niet klopt? Neemt u dan contact op met de klantenservice van Vaanster. 

Jaarafrekening

  • Eens per jaar ontvangt u een jaarafrekening. 
  • Uw jaarafrekening ontvangt u in de periode een jaar na inhuizing.
  • Op uw jaarafrekening staat het totaal bedrag dat u aan Vaanster heeft betaald in de vorm van een maandelijks voorschot, de totale kosten en het verschil daartussen. Dat verschil is het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen.
  • Vermoedt u dat uw factuur niet klopt? Neemt u dan contact op met de klantenservice van Vaanster.